Ubezpieczenie

Telefon alarmowy AXA: 

+48 22 575 90 80

Numer polisy: 

136901

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

-koszty leczenia (10 000 EUR)

-następstwa nieszczęśliwych wypadków (2 000 EUR)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 100 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl do dnia 06.10.2019 – poinformujemy o dalszych procedurach.