Przydatne informacje

Strefa czasowa

UTC + 3h, o godzine później jak w Polsce, jeśli w Warszawie jest godzina 12:00 to w Rydze jest godzina 13:00.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Łotwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się jednak upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości jego właściciela. Paszport lub dowód powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

Bezpieczeństwo

Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia terroryzmem ani przestępczością. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych. Należy unikać zawierania przypadkowych znajomości i samotnych spacerów w rejonach odludnych, szczególnie po zmroku.

Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (bądź posiadanie napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach) w miejscach publicznych (np. w parku bądź na ulicy) może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 15 do 150 EUR.

W lokalach nocnych zdarzają się przypadki zawyżania rachunków i innych oszustw, zwłaszcza przy płatności kartami kredytowymi (klient jest przekonany, że opłaca rachunek w wysokości np. 20 EUR, a w rzeczywistości autoryzuje transakcję na np. 1000 EUR), a także przypadki stosowania przemocy (np. wobec turystów kwestionujących wysokość rachunku).

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Telefony

-Numer kierunkowy: +371

-Roaming: Przypominamy, że od dnia 15 czerwca 2017 zniesiony jest roaming w Unii Europejskiej na zasadach wskazanych przez poszczególnego operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za połączenia, smsy czy korzystanie z internetu prosimy o kontakt ze swoim operatorem przed wyjazdem.

Waluta

Euro (EUR), 1 EUR = ok. 4,40 zł. W powszechnym użyciu są karty płatnicze.

Język

Na Łotwie obowiązuje język łotewski. W miejscach turystycznych bez problemu można porozumieć się w języku angielskim lub rosyjskim.

Cło

Zgodnie z normą unijną dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Obyczaje

Łotwa jest krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W większych miastach można znaleźć świątynie wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich. Największe grupy wyznaniowe stanowią w kolejności: luteranie, katolicy i prawosławni. Obyczaje i święta Łotyszy są związane z tradycją chrześcijańską, jak w większości krajów europejskich oraz z wierzeniami przodków, nawiązującymi do obrzędów przedchrześcijańskich. Święta z czasów pogańskich odnoszą się do zmian pór roku. Hucznie obchodzone są Jāņi, zwane też Līgo (23 i 24 czerwca). Wówczas domy ozdabia się wiankami z traw, kwiatów polnych czy z liści dębu. Nosi się je także na głowie lub zawiesza na samochodach. W nocy świętuje się tradycyjnie przy ogniskach poza miastem, nawiązując w ten sposób do kultu ognia.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/otwa

opracowanie własne