Ubezpieczenie

Nr centrum alarmowego AXA:

+48225759080

Nr polisy:

136901

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

koszty leczenia (50 000 EUR)

następstwa nieszczęśliwych wypadków (5 000 EUR)

bagaż podróżny (400 EUR)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 350 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl do dnia 13.01.2020 – poinformujemy o dalszych procedurach.