Przydatne informacje

Strefa czasowa

UTC -8h, dziewięć godzin wcześniej jak w Polsce np. jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Los Angeles jest 03:00.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy, posiadacze ważnego paszportu, planujący pobyt w USA w celach turystycznych lub biznesowych krótszy niż 90 dni nie potrzebują wizy (chyba, że taką posiadają zwolnieni są wtedy z otrzymania zgody w elektronicznym systemie autoryzacji – ESTA). Potrzebne do wjazdu na nowych zasadach:

rejestracja i otrzymanie zgody na podróż w elektronicznym systemie autoryzacji (ESTA)

biometryczny paszport ważny przynajmniej do dnia powrotu (w Polsce każdy paszport wydany po dacie 28 czerwca 2009 roku jest paszportem biometrycznym)

bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA

W związku przypadkami odmowy wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:

wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym,

obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie,

zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych),

obywatele polscy mają prawo domagać się – w przypadku zatrzymania – kontaktu z konsulem oraz godnego traktowania.

Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny odczyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) – dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczekujące na deportację często są osadzane w więzieniach. Obywatele polscy podróżujący do Stanów Zjednoczonych są zobowiązani do posiadania paszportu ważnego na czas ich podróży. Polska należy do grupy państw zwolnionych z obowiązku posiadania dokumentu ważnego 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia terytorium USA. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy. Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym dokumentem paszportowym przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

Bezpieczeństwo

Na terytorium USA zalecamy zachowanie ostrożności. W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych (NTAS), w ramach którego publikowany jest okresowo biuletyn informujący o istniejących ogólnych i potencjalnych zagrożeniach o charakterze terrorystycznym. W przypadku wzrostu zagrożenia ogłaszany jest podniesiony poziom zagrożenia „Elavated Alert”, zaś w przypadku zbliżającego się konkretnego, zagrożenia wprowadzany jest „Imminent Alert”.  W wielu miejscach publicznych, które potencjalnie mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów, zauważalna jest większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicznych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budynków. Wzmożone środki bezpieczeństwa stosowane są również w okresie świątecznym (4 lipca, Święto Dziękczynienia, Ramadan, Boże Narodzenie). Zaostrzone przepisy bezpieczeństwa na lotniskach powodują konieczność przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Niezależnie od powyższego w większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością kryminalną. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, ale także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem. Szczególna sytuacja panuje w Chicago, gdzie akty przemocy z wykorzystaniem broni palnej obserwuje się na porządku dziennym, zwłaszcza w niektórych strefach dzielnic południowej i zachodniej. Eskalacja przemocy ma związek ze wzmożoną działalnością lokalnych gangów, dlatego odradza się podróżowania w te rejony miasta.

Zdrowie

Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, nie licząc badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc posiadanie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, najlepiej z firm znanych i posiadających przedstawicielstwa w USA. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych oraz na Portoryko, na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Samoa Amerykańskim odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Cło

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest wwożenie na terytorium USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

Należy pamiętać, że alkohol (wino, piwo, nalewki) może wwieźć do USA jedynie osoba pełnoletnia, która (według prawa amerykańskiego) ma ukończone 21 lat w dniu przekroczenia granicy z USA. Nie ma żadnych restrykcji jeśli chodzi o ilość alkoholu jaką można wwieźć do USA.
Według oficjalnych informacji na stronie rządowej ilość alkoholu nie może przekraczać (na zdrowy rozsądek) ilości przeznaczonej do “użytku własnego”. Większa ilość wwożonego alkoholu na teren USA może wydać się podejrzana i będzie podlegała kontroli i ocleniu (oficjalna informacja mówi o 1 litrze alkoholu na osobę – taka ilość nie podlega ocleniu). Niestety strona internetowa US Custom and Border Protection nie podaje jak interpretować “większą ilość” alkoholu. Alkohol zakupiony w sklepach bezcłowych na lotnisku również podlega takim samym prawom jak alkohol zakupiony w każdym innym sklepie w Polsce. Do Stanów Zjednoczonych można przywieść z Polski (oraz z innych krajów) maksymalnie 200 sztuk papierosów (proszę przeliczyć to na ilość paczek). Nie wolno przewozić do USA papierosów własnego wyrobu. Można natomiast przewozić luźny tytoń przeznaczony do palenia (fajki, papierosy itp) w rozsądnych ilościach “do użytku własnego”. Jeśli wybieracie się do USA na 30 dni ilość tytoniu powinna być proporcjonalna do ilości w jakiej zostanie użyty w tym czasie.
Liczba cygar jaką można bez cła wwieźć do USA to 100 sztuk. UWAGA: wciąż obowiązuje embargo na przewóz cygar z Kuby do USA.

Telefony

Numer kierunkowy: +1

Roaming: Korzystanie z połączeń międzynarodowych jest stosunkowo drogie – warto korzystać z sieci WiFi i komunikatorów. W przypadku połączeń ceny kształtuja się następująco w zależności od operatora:

połączenie wybrane ok. 6 zł/minuta

połączenie odebrane ok. 3 zł/minuta

wysłanie smsa ok. 1,5 zł/wiadomość

transfer danych ok. 35 zł/1MB

Waluta

Dolar amerykański (USD), 1 USD = ok. 3,90 PLN.

Język

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje język amerykański. W miejscach turystycznych można porozumieć się w języku hiszpańskim.

Obyczaje

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Ubrania

Pogoda w zależności od miejsca będzie od kilku stopni Grand Canyon do temperatur przypominających polskie wczesne lato. Oprócz cieplejszych kurtek wiosennych należy należy zaopatrzyć się w wygodne, sportowe obuwie (na wycieczki).

Przydatne informacje

W USA zamieszkuje ponad 9.5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o każdorazowych, wysokich opłatach za takie transakcje. Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. Ten problem można jednak rozwiązać, zabierając ze sobą przejściówkę do kontaktu. Jej kupno jest o wiele trudniejsze już na terenie Stanów. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak mile, stopy, jardy, cale, funty i galony. W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alkoholu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości. W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany. W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911. Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20 % jego wysokości. W wypadku grup 6-osobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku boyom hotelowym za pomoc w noszeniu bagaży, w wysokości 1-2 dolarów. W miejscach publicznych często oferowana jest usługa „Valet Parking”. Polega ona na przejęciu i zaparkowaniu naszego samochodu przez specjalnie do tego celu wyznaczonych pracowników. Korzystając z tej usługi, zwyczajowo przyjęte jest wręczenie napiwku parkującym również w wysokości 1-2 dolarów. Warto zwrócić także uwagę na możliwość obniżenia lub nawet zniesienia opłaty parkingowej za pomocą tzw. „ticket validation”. Polega ona na naniesieniu stosownego oznaczenia na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy, etc.), które uzyskuje się podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonuje się więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacąc za obiad w restauracji, czy też korzystając z obiektów sportowych. Każdorazowo należy pytać o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

Adres: 2640 16th Street NW
Washington, DC 20009

Telefon alarmowy: +12022343800

Konsulat Generalny w Los Angeles

Adres: 12400 Wilshire Blvd., Suite 555
Los Angeles, California 90025

Telefon alarmowy: +13104428500

Źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/stany-zjednoczone-ameryki

opracowanie własne