Ubezpieczenie

Nr centrum alarmowego ERGO:

+48583091100

Nr polisy:

podany w późniejszym czasie, dostępny u pilota

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

koszty leczenia (20 000 EUR – udział własny 25 EUR)

następstwa nieszczęśliwych wypadków (5 000 PLN)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 200 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl do dnia 22.01.2020 – poinformujemy o dalszych procedurach.