Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

  • koszty leczenia KL – 10 000 EUR (w tym max. koszty ratownictwa 5 000 EUR)
  • następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – 2 000 EUR
  • bagaż podróżny BP – 200 EUR

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 100 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl do dnia 03.10.2019 – poinformujemy o dalszych procedurach.