Przydatne informacje

Strefa czasowa

UTC + 2h, taka sama jak w Polsce.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Węgier do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Bezpieczeństwo

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, niemniej jednak częste są kradzieże kieszonkowe na trasach uczęszczanych przez turystów. Najwięcej kradzieży zdarza się w centrach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Często spotyka się przypadki wystawiania zawyżonych rachunków w restauracjach. Każdy przypadek kradzieży należy zgłosić miejscowej policji. Wg przepisów węgierskich, cudzoziemiec ma obowiązek zgłoszenia policji kradzieży dokumentów, jednak w przypadku ich zgubienia nie jest to obowiązkowe.

Zdrowie

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane specjalne szczepienia. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Telefony

  • Numer kierunkowy: +36
  • Roaming: Przypominamy, że od dnia 15 czerwca 2017 zniesiony jest roaming w Unii Europejskiej na zasadach wskazanych przez poszczególnego operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za połączenia, smsy czy korzystanie z internetu prosimy o kontakt ze swoim operatorem przed wyjazdem.

Waluta

Forint (HUF), 100 HUF = ok. 1,30 zł. W kantorach oraz bankach na Węgrzech można wymieniać euro, dolary oraz złotówki. W powszechnym użyciu są karty płatnicze.

Język

Na Węgrzech obowiązuje język węgierski. W miejscach turystycznych bez problemu można porozumieć się w języku angielskim.

Cło

Zgodne z normami unijnymi (http://en.nav.gov.hu/). Przy wywozie przedmiotów o wartości kulturowej potrzebne jest potwierdzenie właściwych instytucji.

Dopuszczalne limity:

  • papierosy 800 sztuk
  • cygaretki 400 sztuk
  • cygara 200 sztuk
  • tytoń 1 kg
  • napoje spirytusowe 10 litrów
  • wino alkoholizowane (porto, sherry) 20 litrów
  • wino 90 litrów (z czego wino musujące – maks. 60 litrów)
  • piwo 110 litrów

Przydatne informacje

Na Węgrzech został w prowadzony jednolity numer alarmowy – wielojęzyczny – (pogotowie, straż pożarna, policja ew. inne zagrożenia życia lub mienia): 112.

W większości restauracji napiwki nie są wliczane do rachunku – zwyczajowo stanowią one 10% wartości rachunku. Odmiennie niż w innych krajach na Węgrzech nie ma zwyczaju zostawiania napiwków na stole; dodaje się go przy płatności rachunku kelnerowi. W przypadku płatności kartą i chęci przekazania napiwku kartą należy zgłosić to kelnerowi. Zalecamy nie spuszczanie karty z oczu – należy poprosić o terminal przenośny lub udać się z kelnerem do terminalu stacjonarnego.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Źródła

opracowanie własne

https://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/wegry