Przydatne informacje

COVID-19

Z powodu dynamicznie zmieniających się przepisów i długiego czasu do wylotu aktualne informacje prosimy sprawdzać na stronie:

https://www.gov.pl/web/usa/idp

Bliżej terminu wylotu otrzymacie Państwo informacje o przepisach wjazdowych.

Strefa czasowa

UTC -8h, dziewięć godzin wcześniej jak w Polsce np. jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Las Vegas jest 04:00.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

Paszport TAK

Paszport tymczasowy NIE

Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak. Dokument musi być ważny. Ważność dokumentu podróży wpływa na ustalenie maksymalnej długości pobytu w USA.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie, jeśli podróż ma charakter biznesowy lub turystyczny a planowany pobyt nie przekracza 90 dni.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Ważna ESTA. Posiadacze ważnych wiz turystycznych/biznesowych nie muszą rejestrować ESTA.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Małoletni podróżujący samodzielnie lub bez rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych powinien być zaopatrzony w zgodę notarialnie poświadczoną i przetłumaczoną na język angielski.

Zasady pobytu

Ograniczenie długości pobytu:

– maksymalnie 90 dni przy wjeździe na ESTA – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection 

– maksymalnie 6 miesięcy przy wjeździe na wizie – ostateczna decyzja należy do urzędnika Customs and Border Protection

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych (NTAS). W ramach tego systemu departament okresowo publikuje biuletyn informujący o ogólnych i potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych. Jeśli zagrożenie wzrasta, departament ogłasza podniesiony poziom zagrożenia – Elavated Alert. Jeśli zbliża się konkretne zagrożenie, wprowadzany jest Imminent Alert. NTAS zamieszcza komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych na stronie internetowej DHS oraz w mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W wielu miejscach publicznych, które mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:

  • kontrole bagażu,
  • kontrole osobiste mieszkańców i turystów,
  • większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Dotyczy to głównie lotnisk krajowych i międzynarodowych oraz innych miejsc publicznych:

  • urzędów,
  • stadionów,
  • super- i hipermarketów
  • hal wystawowych,
  • wejść do wieżowców.

Zdrowie

Stany Zjednoczone nie wymagają szczepień od osób przyjeżdżających z Polski. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, bez badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Najlepiej, aby była to polisa firmy znanej i mającej przedstawicielstwa w USA.

Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.

Leki na receptę przywożone do USA powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach z dołączoną w oryginale receptą lekarza lub w przypadku braku oryginalnego opakowania – zaświadczeniem lekarskim. Zaleca się, aby podróżować z lekami na własny użytek, w ilościach wystarczających na zaplanowany pobyt. Wszelkie szczegółowe zapytania dotyczące możliwości przywozu lekarstw z zagranicy do USA należy kierować do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA): +1 (301) 796-0356. Jeśli podróżujesz z lekami i masz pytania dotyczące procesu kontroli na lotnisku oraz innych szczególnych okoliczności, możesz także zadzwonić do Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) 72 godziny przed planowanym przylotem pod numer (855) 787-2227 w dni powszednie, od 8:00 do 23:00 ET (czasu wschodnioamerykańskiego) i weekendy/święta od 9:00 do 20:00 ET. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy również kontakt z właściwym amerykańskim urzędem konsularnym.

Cło

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych muszą wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10.000 USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli przewożona kwota przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, lecz także innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Nie wolno wwozić do USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

Należy pamiętać, że alkohol (wino, piwo, nalewki) może wwieźć do USA jedynie osoba pełnoletnia, która (według prawa amerykańskiego) ma ukończone 21 lat w dniu przekroczenia granicy z USA. Nie ma żadnych restrykcji jeśli chodzi o ilość alkoholu jaką można wwieźć do USA. Według oficjalnych informacji na stronie rządowej ilość alkoholu nie może przekraczać (na zdrowy rozsądek) ilości przeznaczonej do “użytku własnego”. Większa ilość wwożonego alkoholu na teren USA może wydać się podejrzana i będzie podlegała kontroli i ocleniu (oficjalna informacja mówi o 1 litrze alkoholu na osobę – taka ilość nie podlega ocleniu). Niestety strona internetowa US Custom and Border Protection nie podaje jak interpretować “większą ilość” alkoholu. Alkohol zakupiony w sklepach bezcłowych na lotnisku również podlega takim samym prawom jak alkohol zakupiony w każdym innym sklepie w Polsce. Do Stanów Zjednoczonych można przywieść z Polski (oraz z innych krajów) maksymalnie 200 sztuk papierosów (proszę przeliczyć to na ilość paczek). Nie wolno przewozić do USA papierosów własnego wyrobu. Można natomiast przewozić luźny tytoń przeznaczony do palenia (fajki, papierosy itp) w rozsądnych ilościach “do użytku własnego”. Jeśli wybieracie się do USA na 30 dni ilość tytoniu powinna być proporcjonalna do ilości w jakiej zostanie użyty w tym czasie.
Liczba cygar jaką można bez cła wwieźć do USA to 100 sztuk. UWAGA: wciąż obowiązuje embargo na przewóz cygar z Kuby do USA.

Telefony

  • Numer kierunkowy: +1
  • Roaming: Korzystanie z połączeń międzynarodowych jest stosunkowo drogie – warto korzystać z sieci Wifi i komunikatorów. W przypadku połączeń ceny należy sprawdzić u swojego operatora.

Waluta

Dolar amerykański (USD), 1 USD = ok. 4,80 PLN.

Język

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje język amerykański. W miejscach turystycznych można porozumieć się w języku hiszpańskim.

Obyczaje

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu. Pamiętaj, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj. Dotyczy to także zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Ubrania

Pogoda w zależności od miejsca będzie od kilku stopni Grand Canyon do temperatur przypominających polskie wczesne lato. Oprócz cieplejszych kurtek wiosennych należy należy zaopatrzyć się w wygodne, sportowe obuwie (na wycieczki).

Przydatne informacje

W USA zamieszkuje ponad 9,5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły, w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe, w których można porozumieć się po polsku.

Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa i wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecamy wyrobienie takiej karty w banku przed wyjazdem. Wynajęcie samochodu bez podania karty kredytowej jest niemożliwe. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty, należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w rozbudowanej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o wysokich opłatach za takie transakcje.

Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 110 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. przejściówkę należy zabrać ze sobą, ponieważ jest ona bardzo trudno dostępna w Stanach. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak: mile, stopy, jardy, cale, funty i galony. Warto zaopatrzyć się w kieszonkową tabelę przeliczników.

W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. W większości stanów kupować i pić alkohol mogą osoby, które ukończyły 21 rok życia. Sprzedawca niemal zawsze prosi o okazanie dowodu tożsamości niezależnie od wyglądu nabywcy. W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.

Jeśli musisz wezwać pomoc, zadzwoń pod bezpłatny numer 911. Działa on w całych Stanach Zjednoczonych.

Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20% jego wysokości. W wypadku grup sześcioosobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku.

W miejscach publicznych często oferowana jest usługa Valet Parking. Polega ona na tym, że nasz samochód przejmuje i parkuje specjalnie do tego celu wyznaczony pracownik. Jeśli korzystasz z tej usługi, daj parkującemu zwyczajowo przyjęty napiwek.

Opłatę parkingową można obniżyć lub nawet znieść za pomocą tzw. ticket validation. Polega ona na tym, że nanosimy stosowne oznaczenie na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy), które uzyskujemy podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonujemy więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacenia za obiad w restauracji czy też korzystania z obiektów sportowych. Pytaj o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

Adres: 2640 16th Street NW
Washington, DC 20009

Telefon alarmowy: +1 2022343800

Konsulat Generalny w Los Angeles

Adres: 12400 Wilshire Blvd., Suite 555
Los Angeles, California 90025

Telefon alarmowy: +1 3104428500

Źródła:

https://www.gov.pl/web/usa/idp

opracowanie własne