Przydatne informacje

COVID-19

WJAZD NA MALTĘ

Wjazd na terytorium Malty jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19.


POWRÓT DO POLSKI

Bez żadnych obostrzeń.


BIEŻACE INFORMACJE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta

Strefa czasowa

UTC + 2h, taka sama jak w Polsce.

Wjazd i pobyt

Niezbędny dowód osobisty lub paszport ważny minimum do dnia powrotu.

Bezpieczeństwo

Na Malcie nie wprowadzono oficjalnego stopnia zagrożenia terrorystycznego – jest on powszechnie uznawany za jeden z najniższych na świecie. Turyści na Malcie są narażeni przede wszystkim na kradzieże kieszonkowe. Każdy przypadek kradzieży należy zgłosić na posterunku policji. W przypadku utraty dokumentów podróży prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. Zalecamy podróżowanie zarówno z dowodem osobistym, jak i paszportem, oraz pozostawianie jednego z nich w hotelowym sejfie lub recepcji.

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Telefony

Numer kierunkowy: +356

Roaming: Przypominamy, że od dnia 15 czerwca 2017 zniesiony jest roaming w Unii Europejskiej na zasadach wskazanych przez poszczególnego operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za połączenia, smsy czy korzystanie z internetu prosimy o kontakt ze swoim operatorem przed wyjazdem.

Waluta

Euro (EUR), 1 EUR = ok. 4,60 zł. W powszechnym użyciu są karty płatnicze.

Język

Na Malcie obowiązują dwa języki maltański oraz angielski.

Cło

Zgodnie z normą unijną dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Przydatne informacje

Na Malcie brak jest polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej. Właściwym urzędem konsularnym jest Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Na Malcie nie istnieje obowiązek meldunkowy. W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skontaktować się z Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta

opracowanie własne