Ważne kontakty

Kontakt w sprawach związanych z podróżą, świadczeniami i usługami na miejscu.

Marcin Kuśmirek

+48 605 733 132

marcin.kusmirek@tourlider.pl

Koordynacja projektu ze strony UNIQA.