Ubezpieczenie

Uczestnicy na czas trwania wyjazdu ubezpieczeni będą w Towarzystwie Ubezpieczeń AXA. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób podróżujących i obejmuje:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (5 000 PLN)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.