Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

koszty leczenia (30 000 EUR)

następstwa nieszczęśliwych wypadków (3 000 EUR)

bagaż podróżny (300 EUR)

ubezpieczenie obejmuje leczenie COVID-19

W przypadku chęci zwiększenia sumy ubezpieczenia obowiązuje dopłata. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl najpóźniej na 4 dni przed wyjazdem.