Przydatne informacje

COVID-19


BIEŻACE INFORMACJE

https://www.gov.pl/web/argentyna/idp

https://www.gov.pl/web/brazylia/informacje-dla-podrozujacych


WJAZD DO ARGENTYNY

Wjazd na terytorium Argentyny jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19.

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.


POWRÓT DO POLSKI

Bez żadnych obostrzeń.


WJAZD DO BRAZYLII

OSOBY ZASZCZEPIONE

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Aby osoba była uznana za w pełni zaszczepioną, ostatnia (jedyna) dawka szczepienia podstawowego musi zostać podana minimum 14 dni przed wejściem na pokład statku powietrznego/przekroczeniem granicy lądowej.

Brazylijskie władze uznają wszystkie oficjalne dokumenty potwierdzające wykonanie szczepienia, w tym Unijny Certyfikat Szczepienia.

Uznawane są szczepionki rekomendowane przez światową Organizację Zdrowia (WHO), a także stosowane przez władze krajów, w których podróżny został zaszczepiony –  zatem szczepionki zatwierdzone w Unii Europejskiej i stosowane Polsce (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson i Novavax) są w pełni uznawane przez władze sanitarne Brazylii.

Pamiętaj żeby sprawdzić przed podróżą jakie są wymagania linii lotniczych – mogą się one różnić od przepisów brazylijskich.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Podróżny niezaszczepiony lub nie w pełni zaszczepiony, przed wejściem na pokład statku powietrznego lub przekroczeniem granicy lądowej musi okazać:

dokument potwierdzający wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, z wynikiem ujemnym lub niereaktywnym. Test antygenowy lub test laboratoryjny RT-PCR wykonane muszą być na jeden dzień przed wejściem na pokład statku powietrznego lub przekroczeniem granicy.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Podróżny przed wejściem na pokład statku powietrznego lub przekroczeniem granicy lądowej obowiązany jest okazać:

dokument potwierdzający wykonanie szczepienia środkami zatwierdzonymi przez Narodową Agencję Nadzoru Zdrowia (ANVISA) lub Światową Organizację Zdrowia lub przez władze kraju, w którym podróżny został zaszczepiony, których zastosowanie ostatniej dawki lub pojedynczej dawki nastąpiło co najmniej czternaście dni przed datą wejścia na pokład.

Przedstawione podczas kontroli granicznej potwierdzenia wykonanie testu oraz szczepienia powinno być sporządzone w języku portugalskim lub hiszpańskim lub angielskim.

———————-

OSOBY NIEZASZCZEPIONE

Testy po przyjeździe

Nie jest wymagany.

Kwarantanna

Nie stosuje się.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Podróżny niezaszczepiony lub nie w pełni zaszczepiony, przed wejściem na pokład statku powietrznego lub przekroczeniem granicy lądowej musi okazać:

dokument potwierdzający wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, z wynikiem ujemnym lub niereaktywnym. Test antygenowy lub test laboratoryjny RT-PCR wykonane muszą być na jeden dzień przed wejściem na pokład statku powietrznego lub przekroczeniem granicy.

Z okazania potwierdzenia wykonania szczepienia lub testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zwolnieni są jedynie podróżni:

 1. w wieku poniżej 12 lat,
 2. Pracownicy transportu towarowego,
 3. Załogi statków morskich i powietrznych,
 4. Uczestniczy małego ruchu granicznego między miastami bliźniaczymi,
 5. Szukający schronienia na terytorium Brazylii ze względu na kryzys humanitarny (a podstawie przepisów odrębnych);
 6. W sytuacji transgranicznej, podróżni szukający schronienia na terytorium Brazylii ze względów humanitarnych na podstawie uprzedniej zgody lokalnych władz sanitarnych.

———————-

OZDROWIEŃCY

Testy po przyjeździe

Nie jest wymagany.

Kwarantanna

Nie stosuje się.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.

Testy przed przyjazdem

Nie uznaje się potwierdzenia przebycia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Wymogi dotyczące okazania potwierdzenia wykonania szczepienia  lub dokumentu potwierdzającego wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 stosuje się odpowiednio.

Testy po przyjeździe

Nie jest wymagany.

Kwarantanna

Nie stosuje się.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.

———————-

DZIECI

Wymogów dotyczących okazywania potwierdzeń szczepienia lub testu nie stosuje się do dzieci poniżej 12 roku życia.


Brazylia

Strefa czasowa

UTC – 3h, 4 godziny wcześniej, jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Rio de Janeiro jest 08:00.

Bezpieczeństwo

W całej Brazylii odnotowuje się bardzo dużą liczbę morderstw, napadów rabunkowych z bronią w ręku i porwań. Przypadki kradzieży w miejskich autobusach i na lotniskach są również bardzo częste. Zaleca się zachowanie ostrożności, gdy ktoś nieznajomy proponuje pomoc lub podwiezienie. Należy korzystać wyłącznie z taksówek zrzeszonych w korporacjach.

W Rio de Janeiro, na pieszym szlaku wiodącym do figury Chrystusa (Corcovado), mają miejsce częste przypadki napadów z bronią w ręku. Aby uniknąć tego zagrożenia, zaleca się korzystanie z kolejki szynowej lub autoryzowanych busów.

Odradzamy zwiedzanie i przebywanie w slumsach tzw. favelach nawet w ramach zorganizowanych wycieczek ze względu na podwyższone ryzyko napadu rabunkowego.

Nie zalecamy noszenia przy sobie paszportów, kosztowności (zwłaszcza zegarków i biżuterii) oraz innych cennych przedmiotów np. aparatów fotograficznych. Wskazane jest, aby oryginały dokumentów i większe sumy pieniędzy były deponowane w hotelowych sejfach. Zalecamy korzystanie z kart płatniczych, choć z zachowaniem ostrożności (ze względu na częste przypadki skimmingu kart). Warto mieć przy sobie kserokopię paszportu.

W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom będącym ofiarami przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne późniejsze uzyskanie odszkodowania oraz pozwala na podróżowanie wewnątrz kraju, zastępując skradziony dokument tożsamości.

W całej Brazylii regularnie odbywają się różnego rodzaju protesty, często bez ostrzeżenia. Drogi i transport publiczny są wówczas poważnie zakłócone. Zalecamy unikanie obszarów, w których odbywają się demonstracje. Zachęcamy do monitorowania lokalnych mediów i postępowania zgodnie z zalecaniami służb porządkowych.

Przypominamy, że w władze miasta Rio de Janeiro bezwzględnie egzekwują politykę czystości miasta (Lixo Zero). Wyrzucanie niedopałków papierosów lub opakowań po napojach na ulicach jest wykroczeniem karanym mandatem.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku samodzielnego poruszania się pojazdami w ruchu drogowym. Brazylia ma jeden z najwyższych wskaźników wypadków drogowych na świecie. Do przyczyn takiego stanu należy zaliczyć: niebezpieczną jazdę, znaczną liczbę ciężarówek i motocykli, nadmierną prędkość, lekkomyślność kierowców, poruszanie się w złym kierunku na ulicach jednokierunkowych oraz pobłażliwe egzekwowanie przepisów ruchu drogowego przez policję.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu
 • Paszport tymczasowy TAK ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu
 • Dowód osobisty NIE

Zasady pobytu

Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej może przebywać w Brazylii 90 dni w okresie 180 dni bez obowiązku posiadania wizy. Patrz pkt. 3)

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju, należy jednak pamiętać, że poszczególne stany Brazylii maja dużą autonomię w zakresie regulacji sanitarnych np. wprowadzania obowiązku posiadania dokument potwierdzający wykonanie szczepienia w przypadku wstępu do budynkach użyteczności publicznej takich jak np. muzeach udziału w imprezach masowych np. mecze piłki nożnej.

Zdrowie

Podróżni przybywający z Europy nie muszą przedstawiać na granicy międzynarodowej książeczki szczepień.

Świadectwo szczepienia przeciw żółtej febrze wymagane jest od osób wjeżdżających do Brazylii, które w ciągu ostatnich 90 dni przebywały w krajach  o wysokim poziomie występowania tej choroby (dotyczy to głównie: Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru
i Wenezueli).

Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak zalecane wszystkim. Z uwagi na rosnąca liczbę przypadków zachorowań (w tym kilkanaście śmiertelnych w stanie Sao Paulo) szczepienie zaleca się także wszystkim osobom wybierającym się do Brazylii. Należy się zaszczepić co najmniej 10 dni przed przekroczeniem granicy.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W różnych częściach Brazylii występuje malaria i inne choroby przenoszone przez komary (denga, chikungunya, zika).

W latach 2016 i 2017 odnotowano liczne przypadki zarażenia wirusem zika. Należy  stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet
w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Osoby, które zostały poddane hospitalizacji w Brazylii powinny zgłosić ten fakt lekarzowi w przypadku kontynuacji leczenia w Polsce (ze względu na ryzyko zakażeń szpitalnych).

Przychodnie i szpitale publiczne w Brazylii są bezpłatne w ramach posiadanego ubezpieczenia, ale usługi w nich świadczone są często na niskim poziomie. Obowiązuje zakaz wwozu lekarstw do Brazylii. Jeśli podróżujący wymaga stałego przyjmowania lekarstw, należy uzyskać stosowne zaświadczenie od polskiego lekarza i przetłumaczyć je na język portugalski u tłumacza przysięgłego. Zarówno polskie zaświadczenie lekarskie, jak i jego tłumaczenie na język portugalski  należy opatrzyć klauzulą Apostille w MSZ RP. Zaświadczenie należy okazać brazylijskim służbom kontrolnym na granicy, na ich ewentualne żądanie.

Podróżowanie po kraju

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 władze stanowe i municypalne mogą wprowadzać lokalne ograniczenia np. poruszania się lub organizowania imprez masowych. Zalecamy monitorowanie sytuacji we własnym zakresie.

Nie ma ograniczeń – z wyjątkiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów zamieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. W kontekście ponad 60 tysięcy morderstw rocznie w Brazylii (pierwsze miejsce na świecie w bezwzględnej liczbie morderstw) oraz ogromnej liczby napadów z bronią w ręku (nawet w uważanych za spokojne miastach jak Kurytyba – średnio 200 napadów i 2 morderstwa dziennie), zdecydowanie odradza się podróżowania po Brazylii indywidualnymi środkami transportu (zwłaszcza rowerami i motocyklami), a także uprawiania indywidualnych wycieczek pieszych i spływów brazylijskimi rzekami.

W szczególności groźne są okolice Lasów Amazońskich i region Pantanal, okolice przy granicy z Paragwajem i Boliwią oraz wszystkie duże miasta. Znajomość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w języku portugalskim.

Cło

Przy wwozie i wywozie gotówki w kwocie do 10.000 BRL lub jej równowartości w walutach obcych nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie większej kwoty należy zadeklarować. Szczegółowych informacji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy. Należy zgłosić wartościowy sprzęt elektroniczny, który będzie używany na terenie kraju.

Przepisy prawne

Za nielegalny wwóz i wywóz narkotyków (a także ich posiadanie) grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. W prawie istnieje pojęcie finansującego przemyt narkotyków, za co grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działalność zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych należy zachować szczególną ostrożność i w każdej sytuacji bezwzględnie unikać przyjmowania przesyłek, pakunków lub bagażu od przypadkowych osób. Jednym z dość popularnych środków prewencyjnych jest foliowanie bagażu na lotnisku przed jego nadaniem.

Przydatne informacje

Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia elektrycznego: w części stanów wynosi 127 V lub 110 V, a w części 220 V.

Telefony komórkowe przywożone z Polski zwykle działają jedynie w większych miastach i dotyczy to prawie wyłącznie aparatów 3-systemowych (w Brazylii działa zarówno system amerykański, jak i GSM).

Sprzęt audiowizualny działa w Brazylii w systemie PAL-M.

Język

Oficjalnym językiem w Brazylii jest portugalski. W miejscach turystycznych można porozumieć się w języku angielskim.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada RP w Brasílii

adres: Av. das Nações Qd. 809, Lote 33, CEP: 70423-900, Brasília – DF
telefon: +55 61 3212 8000 (od 08:30 do 16:30)
faks: + 55 61 3242 8543
e-mail: brasilia.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Referat Konsularny

adres: Av. das Nações Qd. 809, Lote 33, CEP: 70423-900, Brasília – DF
telefon: +55 61 3212 8000 (od 08:30 do 16:30)
faks: + 55 61 3242 8543
e-mail: brasilia.consular@msz.gov.pl
godziny przyjmowania: od poniedziałku do czwartku od 9:30 do 12:30

Źródło

https://www.gov.pl/web/brazylia/informacje-dla-podrozujacych

opracowanie własne

Argentyna

Strefa czasowa

UTC – 3h, 4 godziny wcześniej, jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Buenos Aires jest 08:00.

Bezpieczeństwo

W Buenos Aires i w największych miastach Argentyny może dochodzić do demonstracji i innych zorganizowanych form protestu. Zagrożenie przestępczością pospolitą w Argentynie jest wyższe niż w Polsce. Szczególne zagrożenie kradzieżami kieszonkowymi i napadami rabunkowymi występuje w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w dużych ośrodkach miejskich. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsamości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

Ogólnokrajowy numer alarmowy: 911.

Policja Turystyczna w Buenos Aires: +54 9 11 5050 9260 lub +54 9 11 5050 3293, adres: av. Corrientes 436, mail: serv.turista@gmail.compoliciaturistica@buenosaires.gob.ar.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie określono. Paszport lub paszport tymczasowy powinny być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Argentynie.

Zasady pobytu

Poruszanie się po Argentynie jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

Zdrowie

Przy wjeździe do Argentyny nie są wymagane zaświadczenia o szczepieniach. Dodatkowo:

 • osobom mającym zamiar odwiedzać prowincje graniczące z Paragwajem i Brazylią zaleca się szczepienie przeciw żółtej febrze,
 • w Argentynie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę,
 • północne regiony kraju są objęte ryzykiem transmisji przenoszonego przez komary wirusa dengi.

Opieka medyczna w Argentynie jest ogólnie dostępna, średni koszt wizyty prywatnej wynosi 60 USD. Główny Inspektorat Sanitarny publikuje na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące zdrowia w podróży. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Podróżowanie po kraju

Z uwagi na duże odległości, w Argentynie często korzysta się z komunikacji lotniczej. Istnieje też rozwinięty system połączeń autobusowych oraz, w mniejszym stopniu, kolejowych. Należy unikać przypadkowych „okazji” lub namów osób podających się za kierowców na lotniskach lub terminalach autobusowych.

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Nie wolno wwozić żywności, nasion, jedzenia dla zwierząt itp. Bezcłowo można wwieźć podróżny bagaż osobisty o wartości do 300 USD oraz dodatkowo nowe rzeczy o wartości do 300 USD, nabyte w argentyńskiej strefie wolnocłowej. Przy wyjeździe na lotnisku można odzyskać podatek VAT (IVA) od większości zakupionych na terenie Argentyny towarów o wartości ponad 70 ARS (minimalna kwota na jednym rachunku) w sklepach włączonych do systemu Global Refund. Dodatkowo, w styczniu 2017 r. weszły w życie rozporządzenia nr 3971 i 566/2016 regulujące automatyczny zwrot podatku od wartości dodanej (IVA) za opłaty za usługi i zakwaterowanie realizowane zagranicznymi kartami kredytowymi w Argentynie. Wiele punktów usługowych i sklepów oferuje rabaty przy płatności gotówką. Dozwolony jest wwóz i wywóz gotówki w kwocie nie przekraczającej 9.999 USD lub jej równowartości w innych walutach.

Przepisy prawne

Przypadki naruszania i łamania prawa argentyńskiego mogą być karane grzywną lub pozbawieniem wolności. Argentyna jest obecnie jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków z Ekwadoru, Kolumbii i Peru do Europy. Przemyt narkotyków zagrożony jest bezwzględnie stosowanymi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się przyjmowania przesyłek lub toreb od obcych osób.

Obyczaje i religia

Społeczeństwo argentyńskie jest obyczajowo zbliżone do społeczeństw europejskich i jednocześnie istotnie odróżnia się od innych społeczeństw latynoamerykańskich. Wynika to ze specyficznej historii kraju, zamieszkiwanego pierwotnie przez niewielką liczbę ludności indiańskiej i zasiedlonego – już jako niepodległe państwo w XIX i XX wieku – w dużej mierze dzięki masowej imigracji z terenów Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Rosji. Katolicyzm wyznaje blisko 70% mieszkańców, wśród pozostałych wyznań należy wymienić protestantyzm, judaizm, islam i prawosławie. Argentyńczycy są życzliwie usposobieni do innych i – w kontaktach codziennych – mniej formalni niż Polacy.

Przydatne informacje

Aktualny kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w Argentynie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej argentyńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Waluta

Oficjalną walutą Argentyny jest peso (ARS) 100 ARS = ok. 3 PLN. Dolary amerykańskie (USD) lub euro (EUR) można wymienić na miejscu. Najbardziej popularne karty kredytowe to American Express, VISA, Diners Club i MasterCard (przy płaceniu kartami kredytowymi należy okazać ważny paszport). Ze względu na trudności ekonomiczne część restauracji i sklepów preferuje płacenie gotówką (wprowadza minimalną kwotę do zapłaty kartą, chwilowo zawiesza przyjmowanie kart lub oferuje rabaty za płatności gotówkowe).

Język

Oficjalnym językiem Republiki Argentyńskiej jest hiszpański. Forma potoczna różni się w gramatyce i wymowie od klasycznej hiszpańszczyzny. W miejscach turystycznych bez problemu można porozumieć się w języku angielskim.

Klimat / pogoda

Przy planowaniu wyjazdów należy pamiętać, iż na półkuli południowej pory roku są przeciwne do tych na półkuli północnej. Argentyna ma bardzo urozmaicone warunki klimatyczne: klimat umiarkowany i wilgotny na równinach pampy, zimny i wilgotny na skrajnym zachodzie Patagonii, subtropikalny na północy Międzyrzecza (w widłach Parany i Urugwaju) i gorący na północnym zachodzie kraju. Od listopada do marca (wiosna-lato) średnia temperatur wynosi ok. 23°C, od czerwca do września (jesień-zima) ok. 12°C. Klimat w Buenos Aires może być bardzo gorący i wilgotny, z temperaturami rzędu 27°C i do 35°C oraz wilgotnością latem około 70%. Zimą temperatura waha się w ok. 11 °C, zaś wiosną i jesienią w ok. 17°C.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada RP w Buenos Aires (państwa podlegające kompetencji Argentyna, Urugwaj, Paragwaj)

adres: Alejandro María de Aguado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argentyna
telefon: + 54 11 4808 1700
faks: + 54 11 4808 1701
e-mail: buenosaires.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Buenos Aires

adres: Alejandro María de Aguado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argentyna
telefon: + 54 11 4808 1700
faks: + 54 11 4808 1701
e-mail: consulado.buenosaires@msz.gov.pl
godziny pracy: poniedziałek-piatek 8:30-16:30
informacja telefoniczna w sprawach konsularnych: poniedziałek i wtorek 14:00- 16:00

Źródło

https://www.gov.pl/web/argentyna/idp

opracowanie własne