Przydatne informacje

COVID-19


BIEŻACE INFORMACJE

https://www.gov.pl/web/argentyna/idp

https://www.gov.pl/web/argentyna/urugwaj-idp


WJAZD DO ARGENTYNY

Wjazd na terytorium Argentyny jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19.

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.


POWRÓT DO POLSKI

Bez żadnych obostrzeń.


WJAZD DO URUGWAJU

OSOBY ZASZCZEPIONE

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Za osobę zaszczepioną uważany jest podróżny, który zakończył pełen cykl szczepień (2 dawki dla szczepionek dwudawkowych, jedna dawka dla szczepionek jednodawkowych). Uznawane są wszystkie szczepionki dopuszczone do stosowania na świecie, jeśli cykl został zrealizowany zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta. Akceptowane są certyfikaty wystawione w języku hiszpańskim i angielskim.

Z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o szczepieniu zwolnieni są podróżni, którzy przeszli COVID-19 między 90 a 10 dniem przed wjazdem do Urugwaju oraz dzieci poniżej 18 roku życia.

OSOBY, KTÓRE PRZYJĘŁY PEŁEN CYKL SZCZEPIEŃ (2 DAWKI LUB 1 W PRZYPADKU J&J MUSZĄ POSIADAĆ UNIJNY CERTYFIKAT COVIDOWY – PRZYKŁAD PONIŻEJ, NAWET JEŚLI W EUROPIE JEST ON JUŻ NIEWAŻNY)

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Nie jest wymagany.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.


OSOBY NIEZASZCZEPIONE

Należy legitymować się negatywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 typu PCR-RT lub antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia, nie dotyczy podróżnych, którzy przeszli COVID-19 między 90 a 10 dniem przed wjazdem do Urugwaju). Akceptowane są dokumenty w języku hiszpańskim i angielskim.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Formularz lokalizacyjny

Nie jest wymagany.

Argentyna

Strefa czasowa

UTC – 3h, 4 godziny wcześniej, jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Buenos Aires jest 08:00.

Bezpieczeństwo

W Buenos Aires i w największych miastach Argentyny może dochodzić do demonstracji i innych zorganizowanych form protestu. Zagrożenie przestępczością pospolitą w Argentynie jest wyższe niż w Polsce. Szczególne zagrożenie kradzieżami kieszonkowymi i napadami rabunkowymi występuje w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w dużych ośrodkach miejskich. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsamości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

Ogólnokrajowy numer alarmowy: 911.

Policja Turystyczna w Buenos Aires: +54 9 11 5050 9260 lub +54 9 11 5050 3293, adres: av. Corrientes 436, mail: serv.turista@gmail.compoliciaturistica@buenosaires.gob.ar.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie określono. Paszport lub paszport tymczasowy powinny być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Argentynie.

Zasady pobytu

Poruszanie się po Argentynie jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

Zdrowie

Przy wjeździe do Argentyny nie są wymagane zaświadczenia o szczepieniach. Dodatkowo:

  • osobom mającym zamiar odwiedzać prowincje graniczące z Paragwajem i Brazylią zaleca się szczepienie przeciw żółtej febrze,
  • w Argentynie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę,
  • północne regiony kraju są objęte ryzykiem transmisji przenoszonego przez komary wirusa dengi.

Opieka medyczna w Argentynie jest ogólnie dostępna, średni koszt wizyty prywatnej wynosi 60 USD. Główny Inspektorat Sanitarny publikuje na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące zdrowia w podróży. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Podróżowanie po kraju

Z uwagi na duże odległości, w Argentynie często korzysta się z komunikacji lotniczej. Istnieje też rozwinięty system połączeń autobusowych oraz, w mniejszym stopniu, kolejowych. Należy unikać przypadkowych „okazji” lub namów osób podających się za kierowców na lotniskach lub terminalach autobusowych.

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Nie wolno wwozić żywności, nasion, jedzenia dla zwierząt itp. Bezcłowo można wwieźć podróżny bagaż osobisty o wartości do 300 USD oraz dodatkowo nowe rzeczy o wartości do 300 USD, nabyte w argentyńskiej strefie wolnocłowej. Przy wyjeździe na lotnisku można odzyskać podatek VAT (IVA) od większości zakupionych na terenie Argentyny towarów o wartości ponad 70 ARS (minimalna kwota na jednym rachunku) w sklepach włączonych do systemu Global Refund. Dodatkowo, w styczniu 2017 r. weszły w życie rozporządzenia nr 3971 i 566/2016 regulujące automatyczny zwrot podatku od wartości dodanej (IVA) za opłaty za usługi i zakwaterowanie realizowane zagranicznymi kartami kredytowymi w Argentynie. Wiele punktów usługowych i sklepów oferuje rabaty przy płatności gotówką. Dozwolony jest wwóz i wywóz gotówki w kwocie nie przekraczającej 9.999 USD lub jej równowartości w innych walutach.

Przepisy prawne

Przypadki naruszania i łamania prawa argentyńskiego mogą być karane grzywną lub pozbawieniem wolności. Argentyna jest obecnie jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków z Ekwadoru, Kolumbii i Peru do Europy. Przemyt narkotyków zagrożony jest bezwzględnie stosowanymi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się przyjmowania przesyłek lub toreb od obcych osób.

Obyczaje i religia

Społeczeństwo argentyńskie jest obyczajowo zbliżone do społeczeństw europejskich i jednocześnie istotnie odróżnia się od innych społeczeństw latynoamerykańskich. Wynika to ze specyficznej historii kraju, zamieszkiwanego pierwotnie przez niewielką liczbę ludności indiańskiej i zasiedlonego – już jako niepodległe państwo w XIX i XX wieku – w dużej mierze dzięki masowej imigracji z terenów Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Rosji. Katolicyzm wyznaje blisko 70% mieszkańców, wśród pozostałych wyznań należy wymienić protestantyzm, judaizm, islam i prawosławie. Argentyńczycy są życzliwie usposobieni do innych i – w kontaktach codziennych – mniej formalni niż Polacy.

Przydatne informacje

Aktualny kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w Argentynie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej argentyńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Waluta

Oficjalną walutą Argentyny jest peso (ARS) 100 ARS = ok. 3 PLN. Dolary amerykańskie (USD) lub euro (EUR) można wymienić na miejscu. Najbardziej popularne karty kredytowe to American Express, VISA, Diners Club i MasterCard (przy płaceniu kartami kredytowymi należy okazać ważny paszport). Ze względu na trudności ekonomiczne część restauracji i sklepów preferuje płacenie gotówką (wprowadza minimalną kwotę do zapłaty kartą, chwilowo zawiesza przyjmowanie kart lub oferuje rabaty za płatności gotówkowe).

Język

Oficjalnym językiem Republiki Argentyńskiej jest hiszpański. Forma potoczna różni się w gramatyce i wymowie od klasycznej hiszpańszczyzny. W miejscach turystycznych bez problemu można porozumieć się w języku angielskim.

Klimat / pogoda

Przy planowaniu wyjazdów należy pamiętać, iż na półkuli południowej pory roku są przeciwne do tych na półkuli północnej. Argentyna ma bardzo urozmaicone warunki klimatyczne: klimat umiarkowany i wilgotny na równinach pampy, zimny i wilgotny na skrajnym zachodzie Patagonii, subtropikalny na północy Międzyrzecza (w widłach Parany i Urugwaju) i gorący na północnym zachodzie kraju. Od listopada do marca (wiosna-lato) średnia temperatur wynosi ok. 23°C, od czerwca do września (jesień-zima) ok. 12°C. Klimat w Buenos Aires może być bardzo gorący i wilgotny, z temperaturami rzędu 27°C i do 35°C oraz wilgotnością latem około 70%. Zimą temperatura waha się w ok. 11 °C, zaś wiosną i jesienią w ok. 17°C.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada RP w Buenos Aires (państwa podlegające kompetencji Argentyna, Urugwaj, Paragwaj)

adres: Alejandro María de Aguado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argentyna
telefon: + 54 11 4808 1700
faks: + 54 11 4808 1701
e-mail: buenosaires.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Buenos Aires

adres: Alejandro María de Aguado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argentyna
telefon: + 54 11 4808 1700
faks: + 54 11 4808 1701
e-mail: consulado.buenosaires@msz.gov.pl
godziny pracy: poniedziałek-piatek 8:30-16:30
informacja telefoniczna w sprawach konsularnych: poniedziałek i wtorek 14:00- 16:00

Źródło

https://www.gov.pl/web/argentyna/idp

opracowanie własne


Urugwaj

Strefa czasowa

UTC – 3h, 4 godziny wcześniej, jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Montevideo jest 08:00.

Bezpieczeństwo

W okresie letnim (grudzień-luty) w stolicy i w nadmorskich kurortach znacząco wzrasta liczba drobnych przestępstw, których ofiarą padają głównie zagraniczni turyści.

Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w Montevideo (port, stare miasto, centrum) i miejscowościach turystycznych. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsamości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

Pospolite przestępstwa (włamanie do samochodu, kradzież pieniędzy i dokumentów, etc.) można zgłosić elektronicznie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (tylko w języku hiszpańskim). W ciągu 48 godzin należy stawić się na najbliższym posterunku policji i podpisać zgłoszenie.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie określono. Paszport lub paszport tymczasowy powinny być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Argentynie.

Zasady pobytu

Poruszanie się po Urugwaju jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

Zdrowie

Brak obowiązkowych szczepień. Ośrodki publicznej służby zdrowia w Urugwaju są dostępne dla osób wymagających nagłej pomocy lekarskiej, jednakże w systemie leczenia ambulatoryjnego uzgadnianie terminów wizyt lekarskich może trwać kilka tygodni. W lecznictwie prywatnym dostęp do lekarza jest łatwiejszy, niemniej wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje średnio 70-120 USD. Szpitale prywatne w Urugwaju świadczą usługi medyczne na dobrym poziomie. Jeśli pacjent nie ma wykupionego ubezpieczenia, szpital może żądać wpłacenia zaliczki w wysokości ok. 2.000 USD. Po zakończeniu pobytu w szpitalu i odliczeniu wszelkich kosztów leczenia pozostała część zaliczki jest rozliczana z pacjentem. Główny Inspektorat Sanitarny publikuje na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące zdrowia w podróży. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Stosunkowo dobrze rozwinięta baza gastronomiczna i hotelowa oraz relatywnie wysoki stopień bezpieczeństwa publicznego w Urugwaju sprzyjają rozwojowi turystyki, szczególnie w rejonie ujścia rzeki Rio de la Plata do Oceanu Atlantyckiego oraz wzdłuż całego wybrzeża atlantyckiego (do granicy z Brazylią). Zalecanym środkiem komunikacji w Urugwaju są autobusy. Istnieje rozbudowana sieć autobusowych połączeń międzymiastowych, zapewniających relatywnie tanie i dobre warunki podróżowania.

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Nie wolno wwozić żywności, nasion, jedzenia dla zwierząt itp. Bezcłowo można wwieźć podróżny bagaż osobisty o wartości do 300 USD oraz dodatkowo nowe rzeczy o wartości do 300 USD, nabyte w argentyńskiej strefie wolnocłowej. Przy wyjeździe na lotnisku można odzyskać podatek VAT (IVA) od większości zakupionych na terenie Argentyny towarów o wartości ponad 70 ARS (minimalna kwota na jednym rachunku) w sklepach włączonych do systemu Global Refund. Dodatkowo, w styczniu 2017 r. weszły w życie rozporządzenia nr 3971 i 566/2016 regulujące automatyczny zwrot podatku od wartości dodanej (IVA) za opłaty za usługi i zakwaterowanie realizowane zagranicznymi kartami kredytowymi w Argentynie. Wiele punktów usługowych i sklepów oferuje rabaty przy płatności gotówką. Dozwolony jest wwóz i wywóz gotówki w kwocie nie przekraczającej 9.999 USD lub jej równowartości w innych walutach.

Przepisy prawne

W Urugwaju legalne są uprawa, obrót i spożycie marihuany pod kontrolą państwa. Marihuana sprzedawana jest w licencjonowanych aptekach, wyłącznie zarejestrowanym obywatelom urugwajskim. Przemyt i nielegalny obrót substancjami narkotycznymi jest karany z całą surowością. Obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla nietrzeźwych kierowców, policja drogowa regularnie przeprowadza kontrole pod tym kątem.

Obyczaje i religia

Społeczeństwo urugwajskie jest obyczajowo zbliżone do społeczeństw europejskich. Urugwajczycy są życzliwie usposobieni do innych i – w kontaktach codziennych – mniej formalni niż Polacy.

Waluta

Oficjalną walutą Urugwaju jest peso (UYU) 10 UYU = ok. 1,15 PLN. Dolary amerykańskie (USD) lub euro (EUR) można wymienić na miejscu. W wielu hotelach, restauracjach, dużych sklepach (głównie w super- i hipermarketach) można płacić dolarami USA i euro lub kartami American Express, VISA, MasterCard czy Diners Club. Honorowane są również czeki podróżne. W regionach turystycznych powszechnie akceptowane są także peso argentyńskie, reale brazylijskie i euro. Walutę można wymieniać w bankach i oficjalnych kantorach (np. w dużych supermarketach): kursy walut są dość zbliżone. Turyści płacący zagranicznymi kartami kredytowymi za usługi turystyczne (noclegi i gastronomia) zwolnieni są z podatku VAT. Zwrot następuje automatycznie na rachunek karty kredytowej. Ulga obowiązuje z reguły w sezonie turystycznym, więcej informacji w języku hiszpańskim można znaleźć na stronach urugwajskiego Ministerstwa Turystyki.

Język

Oficjalnym językiem Urugwaju jest hiszpański.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada RP w Buenos Aires (państwa podlegające kompetencji Argentyna, Urugwaj, Paragwaj)

adres: Alejandro María de Aguado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argentyna
telefon: + 54 11 4808 1700
faks: + 54 11 4808 1701
e-mail: buenosaires.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Buenos Aires

adres: Alejandro María de Aguado 2870, C1425CEB Buenos Aires, Argentyna
telefon: + 54 11 4808 1700
faks: + 54 11 4808 1701
e-mail: consulado.buenosaires@msz.gov.pl
godziny pracy: poniedziałek-piatek 8:30-16:30
informacja telefoniczna w sprawach konsularnych: poniedziałek i wtorek 14:00- 16:00

Źródło

https://www.gov.pl/web/argentyna/urugwaj-idp

opracowanie własne