Ubezpieczenie

Nr centrum alarmowego TU EUROPA:

+48 22 568 98 28

Nr polisy:

polisa dostępna u pilota

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

  • koszty leczenia (30 000 EUR) w tym koszty ratownictwa (5 000 EUR)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (3 000 EUR)
  • bagaż podróżny (300 EUR)

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia COVID-19 za granicą.

W przypadku chęci zwiększenia sumy ubezpieczenia obowiązuje dopłata. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl najpóźniej na 3 dni przed wyjazdem.