Przydatne informacje

Strefa czasowa

UTC + 2h, taka sama jak w Polsce.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. We Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy. Dopełnić go powinien obywatel włoski (bądź innej narodowości, spełniający warunki do legalnego pobytu w państwie) goszczący w swoim domu cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji (Commissariato della Polizia di Stato) jego pobyt oraz podać dokładny adres. W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych (hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, campingach itp.) obowiązku tego dopełnia ich administracja.

Bezpieczeństwo

Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na kradzieże kieszonkowe. Wzmożoną ostrożność należy zachować w środkach transportu publicznego, szczególnie w trakcie wsiadania i wysiadania. Każdy przypadek kradzieży należy zgłosić na posterunku włoskiej policji lub karabinierów.

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Telefony

  • Numer kierunkowy: +39
  • Roaming: Przypominamy, że od dnia 15 czerwca 2017 zniesiony jest roaming w Unii Europejskiej na zasadach wskazanych przez poszczególnego operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za połączenia, smsy czy korzystanie z internetu prosimy o kontakt ze swoim operatorem przed wyjazdem.

Waluta

Euro (EUR), 1 EUR = ok. 4,30 zł. W powszechnym użyciu są karty płatnicze.

Język

We Włoszech obowiązuje język włoski. W miejscach turystycznych bez problemu można porozumieć się w języku angielskim.

Cło

Zgodnie z normą unijną dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie

Via Pietro Paolo Rubens 20

00 197 Rome

Tel.: +39 06 362 04 200

www.rzym.msz.gov.pl

Źródła:

https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Wloska,ITA.html

opracowanie własne