Ważne kontakty

Koordynacja projektu ze strony Procam:

Tomasz Kajzer

+48 505 031 749

tomasz.kajzer@procam.pl

Marta Obrzud

+48 512 932 844

marta.obrzud@procam.pl

Aleksandra Hajost

+48 539 735 457

aleksandra.hajost@procam.pl

Organizator tourlider:

kontakt@tourlider.pl

+48 574 705 155

Ubezpieczenie

Telefon alarmowy TU Europa: 

+48 22 568 98 28

Przedstawicielstwo dyplomatyczne:

Polska nie posiada swojej ambasady na Malcie, sprawami dyplomatycznymi związanymi z tym krajem zajmuje się ambasada RP w Rzymie. W Republice Malty mieści się jednak polski konsulat honorowy, w stolicy kraju, Valetta:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Valletta

konsul honorowy: Stephen P. England (język konsula angielski, włoski)

Malta, Valletta, 60, South Street, VLT 1103

tel.: +356 2 12 44 306

info@wjpe.com