Przydatne informacje

COVID-19

INFORMACJE AKTUALNE NA DZIEŃ DZISIEJSZY. O ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWALI!

WJAZD NA MALTE

Tylko osoby w pełni zaszczepione (jeżeli od ostatniej dawki minęło pełnych 14 dni), posiadające poniższe certyfikaty mogą wjechać na Maltę bez kwarantanny.

Z kwarantanny, na Malcie nie zwalnia żaden test!

Honorowane certyfikaty szczepienia przeciw Covid-19:

– EU Digital COVID Certifcate (Unijny Certyfikat Covid),

– MT Vaccine Certificate (maltański certyfikat szczepienia),

– NHS COVID Pass – NHS Coronavirus (COVID-19) vaccination record (brytyjski certyfikat szczepienia),

– Dubai Health Authority Vaccine Certificate,

– Turkish Vaccine Certificate,


Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę. Kwarantannę odbywa się w hotelu wyznaczonym przez władze maltańskie. Pobyt w hotelu na kwarantannie jest odpłatny – jego koszt wynosi 1400 EUR (ze śniadaniem, koszty pozostałych posiłków i innych usług pokrywane są przez osobę przebywającą na kwarantannie). Z kwarantanny nie zwalnia posiadanie statusu ozdrowieńca.

Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19 nie będą wpuszczani na pokład samolotów lub statków udających się na Maltę.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przyjeździe na Maltę– nie muszą posiadać certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19 ani testu na obecność Covid.


POWRÓT DO POLSKI

Zwolnione z kwarantanny po powrocie do Polski są:

a. osoby posiadające zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej)

b. ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem

c. osoby posiadające negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego w kierunku COVID-19:

1.wykonanego na nie więcej niż 48 godz. przed przekroczeniem granicy Polski. Czas liczony jest od momentu wyniku testu do przekroczenia granicy. Wynik testu w języku polskim lub angielskim należy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej

lub

2.wykonanego w ciągu 48 godz. po przekroczeniu granicy Polski (pod warunkiem, że w tym czasie laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej)


Na miejscu

obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu, na lotnisku i w sklepach

obowiązek mierzenia temperatury w hotelach, niektórych sklepach, muzeach lub atrakcjach turystycznych

obowiązek zachowania dystansu (min. 1 m)

korzystanie z plaż i basenów jest możliwe – minimalna odległość pomiędzy leżakami i parasolami musi wynosić 2 m; z basenów może korzystać o połowę mniej osób niż dotychczas


Strefa czasowa

UTC + 2h, taka sama jak w Polsce.

Wjazd i pobyt

Niezbędny dowód osobisty lub paszport ważny minimum do dnia powrotu.

Bezpieczeństwo

Na Malcie nie wprowadzono oficjalnego stopnia zagrożenia terrorystycznego – jest on powszechnie uznawany za jeden z najniższych na świecie. Turyści na Malcie są narażeni przede wszystkim na kradzieże kieszonkowe. Każdy przypadek kradzieży należy zgłosić na posterunku policji. W przypadku utraty dokumentów podróży prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. Zalecamy podróżowanie zarówno z dowodem osobistym, jak i paszportem, oraz pozostawianie jednego z nich w hotelowym sejfie lub recepcji.

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Telefony

Numer kierunkowy: +356

Roaming: Przypominamy, że od dnia 15 czerwca 2017 zniesiony jest roaming w Unii Europejskiej na zasadach wskazanych przez poszczególnego operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za połączenia, smsy czy korzystanie z internetu prosimy o kontakt ze swoim operatorem przed wyjazdem.

Waluta

Euro (EUR), 1 EUR = ok. 4,30 zł. W powszechnym użyciu są karty płatnicze.

Język

Na Malcie obowiązują dwa języki maltański oraz angielski.

Cło

Zgodnie z normą unijną dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Przydatne informacje

Na Malcie brak jest polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej. Właściwym urzędem konsularnym jest Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Na Malcie nie istnieje obowiązek meldunkowy. W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skontaktować się z Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta

opracowanie własne