Przydatne informacje

WYMOGI COVID

WJAZD NA LANZAROTE

Test na COVID-19 (RT-PCR, RT-LAMP, TMA lub antygenowy) jest wymagany.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • dzieci do lat 12
 • posiadający zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni.Po upływie tego terminu, certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.

UWAGA! W przypadku przyjęcia 3. dawki również musi minąć 14 dni!

Przykład – gdy 2. lub 3. dawka (lub 1. w przypadku preparatu Johnson&Johnson) szczepionki została przyjęta 01.01.2022, wlecieć do Hiszpanii można od 16.01.2022!!

 • przechorowały COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

W/w zaświadczenia należy przedstawić w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne polskie zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Wymagania dotyczące testu:

 • test antygenowy należy wykonać w Polsce maksymalnie na 24 godzin przed przylotem do Hiszpanii, a test RT-PCR (lub inny test typu NAAT zaakceptowany przez Komisję Europejską, m.in. RT-LAMP, TMA) należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania).

Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wystawione w j. angielskim lub j. hiszpańskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego
 • zaświadczenie musi zawierać:
  • datę i godzinę wykonania testu
  • dane osoby wykonującej test
  • nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  • charakter laboratorium
  • jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Niezależnie od powyższego, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin po przylocie, losowo wybrani podróżni mogą zostać zobowiązani do wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa COVID-19. Jego wynik należy przekazać wskazanym organom (Servicios de Sanidad Exterior) w sposób określony przez służby. Wymóg może dotyczyć wszystkich podróżnych, także posiadających zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 oraz osób posiadających status ozdrowieńców.


POWRÓT DO POLSKI

Zwolnione z 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski są:

 • osoby posiadające negatywny wynik testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19 wykonanego:

a) w ciągu 48 godz. po przekroczeniu granicy Polski. UWAGA! W tym przypadku kwarantanna zostaje nałożona w momencie przekroczenia granicy i skrócona z chwilą wprowadzenia przez laboratorium negatywnego wyniku testu na COVID-19 do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej, nie później niż 48 godzin od przekroczenia granicy. Zalecamy więc wykonanie testu najszybciej jak to możliwe.

lub

b) na nie więcej niż 48 godz. przed przekroczeniem granicy Polski. Czas liczony jest od momentu wyniku testu do przekroczenia granicy. Wynik testu w języku polskim lub angielskim należy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej

 • osoby posiadające zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej) i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia
 • ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem
 • dzieci do ukończenia lat 12 podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 (zgodnie z pkt. 2) lub przedstawili negatywny wynik testu na COVID-19.

UWAGA!! OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY, które należy wypełnić indywidualnie!!

1. Formularz FCS

Wszyscy podróżni (w tym dzieci w wieku poniżej 12 lat) przed wjazdem do Hiszpanii drogą lotniczą są zobowiązani do wypełnienia formularza FCS, który dostępny jest na stronie: www.spth.gob.es lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH:
Formularz:

 • należy wypełnić bezpośrednio przed podróżą – uzyskanie kodu QR jest możliwe dopiero na 48 godzin przed wjazdem do Hiszpanii
 • podczas wypełniania formularza konieczne jest podanie numeru siedzenia w samolocie, który nie zawsze jest znany z wyprzedzeniem (np. w przypadku lotów czarterowych). Pole „seat number” należy w takiej sytuacji uzupełnić wpisując „1A” („jedenA”)
 • każdy podróżny powinien uzyskać osobny kod QR, obowiązek dotyczy również dzieci
 • w polu „City/town” należy wybrać nazwę gminy, w której znajduje się hotel. Podział poszczególnych Wysp Kanaryjskich na gminy znajduje się na mapkach:
 • po wypełnieniu formularza zwrotnie otrzymuje się kod QR, który wydrukowany lub na ekranie urządzenia mobilnego należy okazać podczas odprawy check-in oraz po wylądowaniu na lotnisku docelowym
 • wszelkie problemy związane z wypełnianiem formularza można zgłaszać pod adresem Spain Travel Health spth@sanidad.gob.es
 • Ważne: Brak kodu QR może skutkować odmową przyjęcia na pokład samolotu. Należy zwrócić uwagę, aby dokumenty te były zawsze pod ręką – nie należy ich umieszczać np. w bagażu rejestrowanym.

2. Karta lokalizacji podróżnego. Przed lotem powrotnym do Polski należy wypełnić online Kartę Lokalizacji Podróżnego, która dostępna jest pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home. Szczegółowe informacje, w tym podstawa prawna, dotyczące Karty Lokalizacji Podróżnego dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp.
Podczas lotu powrotnego, obsługa samolotu poprosi także o wypełnienie deklaracji zdrowia.
Czyste formularze będą dostępne na pokładzie samolotu, zalecamy jednak wydrukowanie i wypełnienie ich wcześniej.


BIEŻACE INFORMACJE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Strefa czasowa

UTC + 1h, godzinę wcześniej jak w Polsce np. jeśli w Warszawie jest godzina 12:00, w mieście Arrecife jest 11:00.

Wiza 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty (ważny przynajmniej do daty powrotu do Polski).

Bezpieczeństwo

Z powodu zagrożenia działaniami o charakterze terrorystycznym, kontrole na lotniskach oraz dworcach z reguły są bardzo dokładne. Najbardziej realnym zagrożeniem dla turystów jest przestępczość pospolita, głównie napady rabunkowe i kradzieże kieszonkowe. Należy uważać na rabusiów na motocyklach lub motorowerach, którzy wyrywają torebki przechodniom, a także na celowe przebijanie opon samochodowych i kradzieże w trakcie udzielania przez przygodnych przechodniów „bezinteresownej” pomocy przy wymianie koła.

Zdrowie

Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Na czas pobytu jesteście Państwo objęci polisą ubezpieczeniową TU Europa – szczegóły zakładka ubezpieczenie.

Cło

Zgodnie z normą unijną dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym.

Telefony

Numer kierunkowy: +34

Roaming: Przypominamy, że od dnia 15 czerwca 2017 zniesiony jest roaming w Unii Europejskiej na zasadach wskazanych przez poszczególnego operatora. W celu uzyskania informacji o stawkach za połączenia, smsy czy korzystanie z internetu prosimy o kontakt ze swoim operatorem przed wyjazdem.

Waluta

Euro (EUR), 1 EUR = ok. 4,50 zł. W powszechnym użyciu są karty płatnicze.

Język

W Hiszpanii obowiązuje język hiszpański. W miejscach turystycznych bez problemu można porozumieć się w języku angielskim.

Religia

Wolność wyznania jest zagwarantowana przez Konstytucję Hiszpańską, choć zdecydowana większość ludności jest wyznania katolickiego. Inne religie wyznawane w Hiszpanii, które posiadają miejsca praktykowania swego kultu, to islam, judaizm, protestantyzm i hinduizm.

Godziny otwarcia sklepów

Najczęściej sklepy otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.30 do 13.30 i od 16.30 do 20, duże centra i domy handlowe od 10 do 21 lub 22, apteki od 9.30 do 13.30 i od 16.30 do 20.00. Niektóre duże domy towarowe dostępne są dla kupujących także w niektóre niedziele w ciągu roku. Na wybrzeżu w sezonie lokale są zazwyczaj otwarte nawet po godzinie 22.

Życie nocne 

W Hiszpanii nabiera specjalnego znaczenia, przede wszystkim od czwartku do niedzieli. Puby, bary i dyskoteki są otwarte zazwyczaj do godziny 3 lub 4 w nocy, a w dużych miastach jest wiele miejsc otwartych do samego rana.

Klimat / pogoda

Klimat panujący na wyspie Lanzarote charakteryzuje się wysokimi temperaturami, bardzo małą ilością opadów oraz dużą ilością słońca. Mimo, że w przeważającej części wyspy powierzchnia terenu jest dosyć płaska, znajdziemy tu również dwa pasma górskie, które stanowią częściową osłonę przed wiatrami z kierunku północno-wschodniego oraz ciepłymi wiatrami nadciągającymi z kontynentu afrykańskiego. Pogoda na wyspie Lanzarote jest bardzo przewidywalna – długie słoneczne dni oraz krótkie przyjemne wieczory są tutaj codziennością. Najlepsze miesiące w roku na pobyt na Lanzarote to maj i czerwiec oraz wrzesień i październik. Podczas tych miesięcy jest ciepło i słonecznie, natomiast nie występują uciążliwe upały. W porze zimowej bywa czasem pochmurno, ale i wtedy zdarzają się dni słoneczne. Opady deszczu, jeśli w ogóle występują, najczęściej spotykane są w trakcie miesięcy zimowych i zazwyczaj mają postać przelotnych deszczy nie trwających dłużej niż 20 minut.

Ubrania

Oprócz odzieży letniej i kostiumu kąpielowego należy zaopatrzyć się także w cieplejszą odzież (na wieczory) i wygodne, sportowe obuwie (na wycieczki). W restauracji hotelowej podczas kolacji wymagane są długie spodnie dla panów. W ciągu dnia będzie bardzo gorąco, dlatego należy mieć przede wszystkim stroje lekkie (na upalne lato). Nie należy zapomnieć o okularach przeciwsłonecznych, kremach z wysokim filtrem ochronnym i kapeluszu lub czapeczce do ochrony przed słońcem. Prosimy pamiętać, że w upale w ciągu całego dnia należy pić dużą ilość wody.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie

c/ Guisando 23 bis

28035 Madrid
Tel.: +34 913 736 605, 913 736 606

E-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.madryt.msz.gov.pl

Źródło

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/hiszpania

opracowanie własne

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KODU QR

LINK DO POBRANIA INSTRUKCJI

https://www.dropbox.com/s/vb3dm50ino6blzo/instrukcja%20QR%20Hiszpania.pdf?dl=0