Ubezpieczenie

Uczestnicy na czas trwania wyjazdu ubezpieczeni będą w Towarzystwie Ubezpieczeń Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

  • koszty leczenia (20 000 EUR – udział własny 25 EUR)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (5 000 PLN)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 220 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl do dnia 25.01.2019 – poinformujemy o dalszych procedurach.