Ubezpieczenie

Uczestnicy na czas trwania wyjazdu ubezpieczeni będą w Towarzystwie Ubezpieczeń AXA. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

  • koszty leczenia (50 000 EUR)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (4 000 EUR)
  • bagaż podróżny (400 EUR)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 300 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy kontakt@tourlider.pl do dnia 25.01.2018 – poinformujemy o dalszych procedurach.