Ubezpieczenie

Uczestnicy na czas trwania wyjazdu będą ubezpieczeni od kosztów leczenia (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych.

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 100 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy kontakt@tourlider.pl do dnia 29.04.2019 – poinformujemy o dalszych procedurach.