Ubezpieczenie

Uczestnicy na czas trwania wyjazdu ubezpieczeni będą ubezpieczeniem dla osób podróżujących, które obejmuje:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (5 000 PLN)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.