Ubezpieczenie

 

Uczestnicy na czas trwania wyjazdu ubezpieczeni będą w Towarzystwie Ubezpieczeń Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

•koszty leczenia (20 000 EUR – udział własny 25 EUR)

•następstwa nieszczęśliwych wypadków (5 000 PLN)

UWAGA! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. wypadków z udziałem ubezpieczonych będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W przypadku chęci ubezpieczenia dodatkowego dla osób mających choroby przewlekłe obowiązuje dopłata w wysokości 150 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl do dnia 30.01.2019 – poinformujemy o dalszych procedurach.