Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

koszty leczenia (30 000 EUR)

następstwa nieszczęśliwych wypadków (3 000 EUR)

bagaż podróżny (300 EUR)

ubezpieczenie obejmuje leczenie COVID-19

Osoby zainteresowane zwiększeniem sumy ubezpieczenia, dodatkowymi opcjami lub ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji prosimy o kontakt mailowy marcin.kusmirek@tourlider.pl najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem. Przedstawimy pełną ofertę ubezpieczenia turystycznego oraz kwotę dopłaty.