regulamin

Regulamin konkursu “nazwij pluszaka”

1. Organizatorem konkursu “nazwij pluszaka” zwanego dalej „konkursem” jest tourlider z siedzibą w Węglew Kolonia, ul. Cyprysowa 8, NIP: 6651392346.

2. Fundatorem nagród jest tourlider z siedzibą w Węglew Kolonia, ul. Cyprysowa 8, NIP: 6651392346.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski z wykorzystaniem portalu facebook.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez Facebook.

5. Od 16.11.2020 do 23.11.2020 (do godz. 11:59) organizator przyjmuje zgłoszenia, które wezmą udział w konkursie.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony tourlider, udostępnienie postu oraz umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym nazwy dla pluszaka. Każdy uczestnik może zgłosić jedynie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

7. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest polubienie strony facebook tourlider, udostępnienie postu oraz umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym nazwy dla pluszaka. 

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizatora, nagrodzi jedną osobę, która zdaniem jury zgłosi najciekawszą odpowiedź.

9. W przypadku remisu organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki.

10. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów.

12. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym, na adres podany przez uczestnika w prywatnej wiadomości na portalu facebook. Zwycięzca proszony jest o jak najszybsze przekazanie poprawnych danych adresowych maksymalnie do 30.11.2020 r. godz. 11:59.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie facebook tourlider w dniu 25.11.2020 – https://www.facebook.com/tourliderwyprawy.

14. Zgłaszając swe uczestnictwo w konkursie uczestnik jednocześnie: potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili w formie poprawki, która umieszczona zostanie na stronie www.tourlider.pl/regulamin.

16. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.